Những điều bạn chưa biết về Trung Nguyên

– 15 năm qua Trung Nguyên đã phục vụ 1.025.600 ly cà phê – Mỗi giây Trung Nguyên phục xã hội 1925 ly cà phê

Share Coffee

Leave a Reply

  • (will not be published)